title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมสัมมนาโครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาโครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
title
นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริหารด้านการจราจรบริเวณสี่แยกโรงต้ม

วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริหารด้านการจราจรบริเวณสี่แยกโรงต้ม ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ที่ กม.126+167 ซึ่งมีปริมาณการจราจรในช่องทางขาเข้ากรุงเทพมหานครหนาแน่น และติดสะสมเป็นระยะทางยาวประมาณ 7 กิโลเมตร โดยได้ทำการปรับรูปแบบจังหวะสัญญาณไฟจราจรจากแบบอัตโนมัติ เป็นแบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งภายหลังปรับรูปแบบการจราจรบริเวณสี่แยกโรงต้มสามารถผ่านไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วขึ้น