title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/04/2566 ตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201
2 20/04/2566 ร่วมสัมมนาโครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
3 16/04/2566 นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริหารด้านการจราจรบริเวณสี่แยกโรงต้ม
4 13/04/2566 นายเอนก สุวรรณภูเต รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ตำแหน่งที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566
5 13/04/2566 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางบริเวณสี่แยกหนองนาแซง
6 13/04/2566 เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการทั่วไทยสี่แยกโรงต้ม แขวงทางหลวงชัยภูมิ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
7 12/04/2566 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2566 ณ จุดบริการทั่วไทยสี่แยกโรงต้ม
8 11/04/2566 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางบริเวณสี่แยกหนองนาแซง
9 10/04/2566 พิธีรดน้ำขอพร นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
10 05/04/2566 ดำเนินการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกอภัยและภัยภิบัติให้กลับคืนสู้สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 202 ตอน บ้านโพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.18+742 - กม.22+970
11 05/04/2566 ดำเนินการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2566 และ งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566
12 05/04/2566 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
13 03/04/2566 ประชุมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน 2566
14 23/03/2566 ดำเนินการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.98+570 - กม.101+564 ด้านซ้ายทาง , กม.99+766 - กม.101+564 ด้านขวาทาง
15 22/03/2566 นายปราโมทย์ วามะลุน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และ ฉบับบแก้ไข พ.ศ.2549