title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/04/2566 ตรวจรับพัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+000 - กม.114+900
2 28/06/2566 "สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566"
3 28/06/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.2+300 - กม.7+300 ตามสัญญาที่
4 15/06/2566 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 12
5 14/06/2566 ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.164+923 - กม.166+000
6 08/06/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.102+200 - กม.106+504
7 08/06/2566 ตรวจรับพัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.114+900 - กม.115+800
8 02/06/2566 “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 01/06/2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ วามะลุน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ (ฝ่ายปฏิบัติการ) ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
10 29/05/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.119+418 - กม.119+750
11 26/05/2566 ตรวจรับพัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+000 - กม.114+900
12 26/04/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.29+600 - กม.35+335
13 26/04/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.102+200 - กม.106+504
14 26/04/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.164+923 - กม.166+000
15 20/04/2566 ตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201