title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/11/2564 ผอ.ขท.ชัยภูมิ รายงานสรุปปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงชัภูมิ
2 01/11/2564 รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 22/09/2564 ประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
4 06/09/2564 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
5 05/08/2564 Big Cleaning Day 2564
6 14/07/2564 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 (ตอน 2)
7 14/07/2564 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 (ตอน 1)
8 13/07/2564 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225
9 18/06/2564 แขวงฯชัยภูมิขอรายงานกรณีมีสื่อโซเชียลของนางสาว ภัทรนิษฐ์ ชัยพฤกษ์ กรณีขายพวงมะลิและขายผลไม้
10 02/06/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างแบ่งทิศทางจราจรที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
11 31/05/2564 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิ กรณีการก่อสร้างเกาะกลางถนน
12 31/05/2564 เชิญผู้แทนและเจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้างวางท่อน้ำมัน ในเขตทางหลวงหมายเลข 201 พื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 30/05/2564 ชี้แจงการก่อสร้างเกาะกลางถนนในทางหลวงหมายเลข 201
14 23/02/2564 ผส.ทล.7 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
15 15/02/2564 ประชุมติดตามผลงานและผลการดำเนินงานจ้างเหมาประจำปีงบประมาณ 2564