title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4เครื่อง 02/08/2562 02/08/2562 คค 06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 19/06/2562 คค 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+910 - กม.121+850 (เป็นแห่งๆ) 02/04/2562 02/04/2562 คค 06045/พ.1/EB/22/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.123+636 – กม.124+032 02/04/2562 02/04/2562 คค 06045/พ.1/EB/21/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และอะไหล่ชำรุด (ซาก), เศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2562 15/03/2562 คค 06045/พ.1/2/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมาแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,416.00 ต้น 31/01/2562 31/01/2562 คค 06045/พ.1/EB/19/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,178.00 ต้น 31/01/2562 31/01/2562 คค 06045/พ.1/EB/20/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+300 - กม.111+921 (LT., RT.) 21/12/2561 21/12/2561 ชภ.(จ) 20/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) 21/12/2561 21/12/2561 ชภ.(จ) 19/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.101+600 - กม.102+856 14/12/2561 13/12/2561 ชภ.(จ) 18/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน ที่คค 06045/พ.1/1/2562 06/12/2561 06/12/2561 คค 06045/พ.1/1/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ