title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 21/01/2563 รายงานไตรมาสที่ 1 (งานเงินทุนหมุนเวียน) แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 21/01/2563 รายงานไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143954 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143639 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107143186 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562 11/10/2562 62107141804 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 2562) 11/10/2562 11/10/2562 62107138417 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - เดือน มิ.ย. 2562) 07/10/2562 07/10/2562 62107071476 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - เดือน มี.ค. 2562) 07/10/2562 07/10/2562 62107071149 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 07/10/2562 07/10/2562 62107070068 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาทำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ (หมวดฯ ละหาน) 13/08/2562 09/07/2562 626/60/จ/36/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ (หมวดฯ ละหาน) 08/08/2562 31/07/2562 626/60/จ/43/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาเครื่องหมายจราจร (Rumble strip) หมวดฯ ละหาน, หมวดฯ ชัยภูมิ 06/08/2562 23/07/2562 626/60/จ/41/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ