title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง จำนวน 1 ราการ 24/04/2563 626/60/จ/43/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 08/05/2563 626/60/จ/45/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 08/05/2563 626/60/จ/46/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก CONCRETE BARRIER. จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 626/60/จ/42/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 626/60/จ/41/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 626/60/ซ/163/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.115+619 - กม.119+664 17/03/2563 ชภ.(จ) 13/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 17/03/2563 ชภ.(จ) 12/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.124+070 - กม.125+000 17/03/2563 ชภ.(จ) 9/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.44+340 - กม.49+385 (เป็นช่วงๆ) 17/03/2563 ชภ.(จ) 7/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.145+040 - กม.148+000 17/03/2563 ชภ.(จ) 8/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน ซับใหญ่ - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.55+525 - กม.55+701 และ กม.56+000 - 58+368 17/03/2563 ชภ.(จ) 11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+664 - กม.126+617 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2435 ตอน ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+290 (เป็นช่วงๆ) 06/03/2563 คค 06045/พ.1/EB/9/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 126+617 - กม. 127+649 (RT) 06/03/2563 ชภ.(จ) 1/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+627 (LT.) 06/03/2563 ชภ.(จ) 4/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 100 รายการ