title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทางและเกาะกลาง หมวดทางหลวงจัตุรัส 13/07/2563 626/60/จ/57/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 626/35/ซ/254/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 626/60/ซ/253/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาตัดหญ้า หมวดทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 626/60/จ/54/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย หมวดทางหลวงชัยภูมิ 27/05/2563 626/60/จ/52/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 626/60/ซ/241/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมวดทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 626/60/จ/51/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 626/60/ซ/210/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง จำนวน 1 ราการ 24/04/2563 626/60/จ/43/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 08/05/2563 626/60/จ/45/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 08/05/2563 626/60/จ/46/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก CONCRETE BARRIER. จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 626/60/จ/42/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 626/60/จ/41/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 626/60/ซ/163/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.115+619 - กม.119+664 17/03/2563 ชภ.(จ) 13/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ