title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2159, 2359 20/02/2567 626/-/จ/40/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.160+582 - กม.173+582 (LT.,RT.) 20/02/2567 626/-/จ/39/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ (LT.,RT.) 20/02/2567 626/-/จ/38/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง แบบหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 205 31/01/2567 626/-/จ/37/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.149+515 - กม.149+731 ด้านซ้ายทาง 26/01/2567 626/-/จ/36/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.6+000 - 16+000 (LT.,RT.) และทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+000 (LT.,RT.) 25/01/2567 626/-/จ/35/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+500 - กม.30+714 25/01/2567 626/-/จ/34/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.15+150 - กม.19+250 25/01/2567 626/-/จ/33/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง TYPE A ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ที่ กม.191+350 (ด้านซ้ายทาง) 24/01/2567 626/-/จ/31/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.48+175 - กม.48+210 (ด้านซ้ายทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/01/2567 626/-/จ/30/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย จากทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ที่ 123+816 (ด้านขวาทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/01/2567 626/-/จ/29/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาก่อสร้างที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง TYPE A ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ที่ กม.24+700 (ด้านซ้ายทาง) 23/01/2567 626/-/จ/28/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทางและร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.126+617 - กม.156+000 (RT.,LT.) และร่อง กลาง 23/01/2567 626/-/จ/27/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ที่ กม.10+700 (ด้านซ้ายทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/01/2567 626/-/จ/26/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 เหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ที่ กม.38+900 (ด้านขวาทาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 23/01/2567 626/-/จ/25/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 339 รายการ