title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทาสีราวกันอันตราย หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 15/01/2563 02/01/2563 626/60/จ/25/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาตีเส้นจราจร (หมวดทางหลวงละหาน) 26/12/2562 17/12/2562 626/60/จ/22/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทาสีบาริเออร์คอนกรีตและทาสีสะพาน หมวดทางหลวงเทพสถิต 25/12/2562 16/12/2562 626/60/จ/21/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายแนะนำ 24/12/2562 13/12/2562 626/60/จ/20/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาทาสีการ์ดเรล หมวดเทพสถิตย์ 24/12/2562 18/12/2562 626/60/จ/23/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมาทาสีราวสะพาน หมวดทางหลวงชัยภูมิ 20/12/2562 12/12/2562 626/60/จ/19/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาดันป่าข้างทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 18/12/2562 02/12/2562 626/60/จ/17/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย ประกาศกรมทางหลวง 18/12/2562 28/11/2562 626/60/จ/14/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาทาสี กำแพงกันอันตราย หมวดทางหลวงโป่งนก 13/12/2562 02/12/2562 626/60/จ/18/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมาทาสีราวสะพานข้ามทางรถไฟ หมวดทางหลวงจัตุรัส 13/12/2562 29/11/2562 626/60/จ/15/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 13/12/2562 27/11/2562 626/60/จ/12/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร หมวดทางหลวงเทพสถิต 06/12/2562 28/11/2562 626/60/จ/13/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ หมวดทางหลวงโป่งนก 06/12/2562 27/11/2562 626/60/จ/11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างเหมาทาสี CONCRETE BARRIER หมวดทางหลวงชัยภูมิ 04/12/2562 27/11/2562 626/60/จ/10/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างเหมาทำการปาดแต่งไหล่ทาง หมวดฯ จัตุรัส 04/12/2562 19/11/2562 626/45/จ/8/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ