title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/03/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+910 - กม.121+850 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/03/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.123+636 - กม.124+032 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/12/2561 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+300 – กม.111+921 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/12/2561 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ