title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทางแบบหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 225ตอน หนองบัวระเหว - ชัยภูมิ ระหว่าง กม.224+824 - กม.236+800งานติดตั้งเครื่องหมายนำทางแบบหมุดสะท้อนแสง 360 องศา 05/11/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 17/11/2563 35,552.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.112+000 - กม.115+619 25/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.106+504 - กม.107+789 25/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.136+157 (LT.) 25/11/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.86+300 - กม.86+400 25/11/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.136+300 - กม.136+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 8,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2065 ระหว่าง กม.35+000 (RT) - กม.44+100 (RT) และทางหลวงหมายเลข 2159 ระหว่าง กม.2+400 (LT.) - กม.9+902 (LT.) 25/11/2563 3,160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยก โรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.144+850 (RT) - กม.153+184 (RT) 25/11/2563 2,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.112+690 - กม.113+880 25/11/2563 2,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.66+364 - กม.162+051 (เป็นช่วงๆ) 25/11/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม - สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.126+167 - กม.126+617 และ กม.126+617 25/11/2563 1,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.7+325 - กม.11+470 23/11/2563 18,872,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.74+778 (RT.) - กม.76+365 (RT.) 23/11/2563 15,248,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน 1 ระหว่าง กม.160+582 - กม.162+340 23/11/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 750 รายการ