title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/05/2567 7,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2069 ตอน บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+950 24/05/2567 9,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+796 - กม.4+280 24/05/2567 8,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุดและเสื่อมคุณภาพ 09/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 09/05/2567 15,415.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 09/05/2567 12,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/05/2567 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/05/2567 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน 4 ระหว่าง กม.192+408 - กม.194+160 24/05/2567 9,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.9+847 - กม.11+550 24/05/2567 9,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.87+179 (RT.) - กม.88+692 (RT.) 24/05/2567 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 2069 ตอน บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.9+000 - กม.11+000 ทางหลวงหมายเลข 2170 01/05/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนแหลมทอง - วังใหญ่ ระหว่าง กม.76+140 - กม.77+300 15/05/2567 9,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.91+300 (LT.) - กม.92+550 (LT.), กม.92+650 15/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.126+000 - กม.126+234 (รวมบริเวณทางแยก) 03/05/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,685 รายการ