title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 02/11/2566 9,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,300 ลิตร 01/11/2566 50,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/10/2566 72,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/10/2566 22,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 61,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 5,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/10/2566 19,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/10/2566 10,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 36,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/10/2566 80,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/10/2566 6,798.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/10/2566 72,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 24/10/2566 271,373.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 100 ลิตร 17/10/2566 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,503 รายการ