title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทางแบบหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 225ตอน หนองบัวระเหว - ชัยภูมิ ระหว่าง กม.224+824 - กม.236+800งานติดตั้งเครื่องหมายนำทางแบบหมุดสะท้อนแสง 360 องศา 05/11/2563 66/-/จ/4/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 17/11/2563 626/35/24/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 06/11/2563 626/85/ซ/23/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/11/2563 626/60/ซ/20/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/11/2563 626/60/ซ/22/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/11/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 05/11/2563 626/85/ซ/19/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 05/11/2563 626/60/ซ/18/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/11/2563 626/60/ซ/15/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2563 626/60/ซ/16/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2563 626/40/ซ/17/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในสายทางที่อยู่ในความควบคุมของหมวดทางหลวงจัตุรัส ปริมาณงาน 214,506.00 ตร.ม. 15/09/2563 626/60/จ/62/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.126+617 - กม.162+051 ด้านขวาทาง โดยตัดหญ้าลาดข้างทาง ข้างละ 2.50 เมตร และร่องกลางตัดกว้าง 10.00 เมตร 15/09/2563 626/60/จ/61/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 25/09/2563 626/40/ซ/338/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/09/2563 626/60/ซ/336/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 675 รายการ