title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส - สี่แยกโรงต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 08/11/2564 คค 06045/พ.1/EB/5/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ - สทล.6 กก.6 บก.ทล.ชัยภูมิ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเทพสถิต 17/11/2564 คค 06045/พ.1/EB/9/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2564 คค 06045/พ.1/EB/8/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 1 แห่ง 17/11/2564 คค 06045/พ.1/EB/7/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 17/11/2564 คค 06045/พ.1/EB/6/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ - ตาดโตน 01/11/2564 ชภ.(จ) 3/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงน้ำอ้อม - หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 01/11/2564 ชภ.(จ) 2/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 01/11/2564 ชภ.(จ) 1/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ - ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 01/11/2564 ชภ.(จ) 4/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/09/2564 626/45/ซ/287/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/09/2564 626/40/ซ/286/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/09/2564 626/40/ซ/285/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/09/2564 626/40/ซ/283/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 22/09/2564 626/40/ซ/282/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 626/40/ซ/281/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 936 รายการ