title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/102/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/106/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/105/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/104/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/103/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/01/2563 08/01/2563 626/60/ซ/101/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาทาสีราวกันอันตราย หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 15/01/2563 02/01/2563 626/60/จ/25/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/01/2563 03/01/2563 626/60/ซ/98/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 800 ลิตร 15/01/2563 07/01/2563 626/35/ซ/99/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 25/12/2562 626/45/ซ/92/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 09/01/2563 26/12/2562 626/45/ซ/95/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 626/60/ซ/97/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2563 26/12/2562 626/60/ซ/96/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 09/01/2563 26/12/2562 626/45/ซ/93/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 626/60/ซ/91/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 458 รายการ