title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2159, 2359 20/02/2567 626/-/จ/40/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.160+582 - กม.173+582 (LT.,RT.) 20/02/2567 626/-/จ/39/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ (LT.,RT.) 20/02/2567 626/-/จ/38/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 27/02/2567 626/85/ซ/108/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 626/45/ซ/107/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20/02/2567 626/40/ซ/105/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 20/02/2567 626/35/ซ/104/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 626/60/ซ/102/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/02/2567 626/60/ซ/101/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/02/2567 626/60/ซ/99/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 13/02/2567 626/85/ซ/98/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,300 ลิตร 01/02/2567 626/35/ซ/97/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 30/01/2567 626/45/ซ/96/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 30/01/2567 626/60/ซ/95/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/01/2567 626/60/ซ/94/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,506 รายการ