title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 626/60/ซ/216/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 626/85/ซ/212/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 25/05/2563 628/85/ซ/213/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 626/35/ซ/218/253 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายกา 25/05/2563 626/60/ซ/215/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 25/05/2563 626/60/ซ/214/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 626/60/ซ/202/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (งบภัยแล้ง) น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 626/35/ซ/198/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 626/35/ซ/197/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20/05/2563 626/40/ซ/207/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 626/60/ซ/208/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 626/60/ซ/203/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/05/2563 626/60/ซ/201/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/05/2563 626/60/ซ/195/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 626/60/ซ/194/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 570 รายการ