title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 11/11/2562 626/35/ซ/30/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 19/06/2562 คค 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/05/2562 24/04/2562 626/40/ซ/172/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 25/02/2562 626/45/ซ/116/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 25/02/2562 626/60/ซ/115/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/03/2562 20/02/2562 626/60/ซ/112/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/03/2562 20/02/2562 626/60/ซ/113/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ