title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.106+504 - กม.107+789 17/11/2563 คค 06045/พ.1/25/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.136+157 (LT.) 17/11/2563 63117232344 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.86+300 - กม.86+400 17/11/2563 คค 06045/พ.1/23/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.136+300 - กม.136+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06045/พ.1/22/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2065 ระหว่าง กม.35+000 (RT) - กม.44+100 (RT) และทางหลวงหมายเลข 2159 ระหว่าง กม.2+400 (LT.) - กม.9+902 (LT.) 16/11/2563 คค 06045/พ.1/21/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยก โรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.144+850 (RT) - กม.153+184 (RT) 16/11/2563 คค 06045/พ.1/20/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.112+690 - กม.113+880 16/11/2563 คค 06045/พ.1/19/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.66+364 - กม.162+051 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2563 คค 06045/พ.1/18/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม - สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.126+167 - กม.126+617 และ กม.126+617 16/11/2563 คค 06045/พ.1/17/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.7+325 - กม.11+470 13/11/2563 คค 06045/พ.1/16/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.74+778 (RT.) - กม.76+365 (RT.) 13/11/2563 คค 06045/พ.1/15/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน 1 ระหว่าง กม.160+582 - กม.162+340 13/11/2563 คค 06045/พ.1/14/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.120+635 - กม.124+875 (LT.) 13/11/2563 คค 06045/พ.1/13/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนบ้านโพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.9+000 - กม.12+350 13/11/2563 คค 06045/พ.1/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน บ้านโพนทอง - แก้งสนามนาง ตอน 2 ระหว่าง กม.16+650 - กม.19+362 13/11/2563 คค 06045/พ.1/11/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 55 รายการ