title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564
ลงวันที่ 29/07/2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2563 1840 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563 1858 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 1846 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มกราคม 2564 1870 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1826 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 1873 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 1853 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 1874 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 1863 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 1843 ดาวน์โหลด

'