title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564
ลงวันที่ 29/07/2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2563 44 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563 58 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 40 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มกราคม 2564 61 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 51 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 63 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน เมษายน 2564 40 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 46 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 47 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 37 ดาวน์โหลด

'