title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 27/03/2563 17/03/2563 626/40/ซ/155/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 26/03/2563 18/03/2563 626/40/ซ/157/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว) 25/03/2563 16/03/2563 626/40/ซ/153/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2519 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ) 25/03/2563 16/03/2563 626/40/ซ/152/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก) 25/03/2563 16/03/2563 626/40/ซ/151/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง) 25/03/2563 16/03/2563 626/40/ซ/150/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/03/2563 17/03/2563 626/60/ซ/145/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 10/03/2563 626/60/ซ/143/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 20/03/2563 13/03/2563 626/40/ซ/149/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 18/03/2563 13/03/2563 626/40/ซ/147/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/03/2563 13/03/2563 626/60/ซ/148/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 12/03/2563 626/60/ซ/146/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/03/2563 10/03/2563 626/35/ซ/141/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 16/03/2563 09/03/2563 626/35/ซ/140/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/03/2563 12/03/2563 626/40/ซ/145/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 497 รายการ