title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ - ตาดโตน 11/11/2564 ชภ.(จ) 3/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงน้ำอ้อม - หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 ชภ.(จ) 2/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 ชภ.(จ) 1/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ - ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 ชภ.(จ) 4/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/09/2564 626/45/ซ/287/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/09/2564 626/40/ซ/286/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/09/2564 626/40/ซ/285/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/09/2564 626/40/ซ/283/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 22/09/2564 626/40/ซ/282/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 626/40/ซ/281/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/09/2564 626/60/ซ/279/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/09/2564 626/45/ซ/278/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 626/35/ซ/275/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 626/35/ซ/276/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 626/60/ซ/272/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 923 รายการ