title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/12/2562 57,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/12/2562 31,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/12/2562 31,390.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/12/2562 8,732.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/12/2562 43,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 02/12/2562 256,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/12/2562 270,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 29/11/2562 242,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/11/2562 9,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 29/11/2562 22,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสี กำแพงกันอันตราย หมวดทางหลวงโป่งนก 02/12/2562 226,387.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง หมวดทางหลวงเทพสถิต 29/11/2562 109,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสีราวสะพานข้ามทางรถไฟ หมวดทางหลวงจัตุรัส 29/11/2562 169,185.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 27/11/2562 109,224.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/11/2562 213,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 560 รายการ