title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 24,248.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก CONCRETE BARRIER. จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 107,718.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 231,633.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/04/2563 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 17/04/2563 69,243.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 249,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 17/04/2563 249,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงชัยภูมิ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (งานเงินทุนหมุนเวียน) ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 24/04/2563 57,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงชัยภูมิ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 24/04/2563 54,172.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 5,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 15/04/2563 5,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 156,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/04/2563 38,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 647 รายการ