title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 08/06/2563 9,514.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4 รายการ 22/06/2563 120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/06/2563 16,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 11,437.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 193,563.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 33,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/06/2563 12,459.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร หมวดทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 198,621.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 36,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/06/2563 10,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/06/2563 9,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/06/2563 113,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 01/06/2563 127,364.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/06/2563 47,134.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 647 รายการ