title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.66+364-กม.71+646 (LT) 27/02/2563 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.139+500 - กม.144+979 (LT) 27/02/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.39+500 - กม.42+280 27/02/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/02/2563 35,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 87,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/02/2563 17,826.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/02/2563 12,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/02/2563 20,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/02/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 36,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 28/01/2563 248,454.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/02/2563 6,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/02/2563 42,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1000 ลิตร 28/01/2563 26,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 560 รายการ