title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/01/2563 5,292.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/01/2563 11,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสีราวกันอันตราย หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 02/01/2563 149,018.69 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/01/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 800 ลิตร 07/01/2563 21,616.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/12/2562 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 26/12/2562 41,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 26/12/2562 249,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/12/2562 13,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 18/12/2562 21,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาจัดทำป้ายบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 19/12/2562 22,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาตีเส้นจราจร (หมวดทางหลวงละหาน) 17/12/2562 322,152.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสีบาริเออร์คอนกรีตและทาสีสะพาน หมวดทางหลวงเทพสถิต 16/12/2562 255,620.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 560 รายการ