title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 18/12/2562 133,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 09/12/2562 7,807.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 09/12/2562 6,074.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 09/12/2562 8,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายแนะนำ 13/12/2562 121,944.32 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสีการ์ดเรล หมวดเทพสถิตย์ 18/12/2562 233,762.46 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 1200 ลิตร 18/12/2562 32,904.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/12/2562 94,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสีราวสะพาน หมวดทางหลวงชัยภูมิ 12/12/2562 90,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร 16/12/2562 236,705.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/12/2562 11,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/12/2562 65,058.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/12/2562 18,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาดันป่าข้างทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 02/12/2562 199,996.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย ประกาศกรมทางหลวง 28/11/2562 180,199.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 560 รายการ