title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
646 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2561 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
647 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/10/2561 13,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
648 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/10/2561 145,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
649 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/10/2561 10,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
650 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2561 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
651 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 24/10/2561 270,891.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
652 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 22/10/2561 23,126.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
653 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2561 5,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
654 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 18/10/2561 99,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
655 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/10/2561 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
656 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 17/10/2561 99,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
657 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/10/2561 99,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
658 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/10/2561 104,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
659 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/10/2561 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
660 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/10/2561 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 646 ถึง 660 จาก 673 รายการ