title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (หมวดฯ หนองบัวแดง) 13/12/2561 21,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
557 แขวงทางหลวงชัยภูมิ างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+300 - กม.111+921 (LT., RT.) 02/02/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
558 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) 02/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
559 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.101+600 - กม.102+856 29/01/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
560 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน ที่คค 06045/พ.1/1/2562 25/12/2561 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 560 จาก 560 รายการ