title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 18/10/2561 99,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/10/2561 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 17/10/2561 99,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/10/2561 99,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/10/2561 104,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/10/2561 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/10/2561 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 12/10/2561 4,347.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/10/2561 18,161.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/10/2561 138,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 11/10/2561 99,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/10/2561 197,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 10/10/2561 5,233.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 10/10/2561 6,818.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/10/2561 57,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 560 รายการ