title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 12/11/2563 ลงพื้นที่ตรวจดูการเชื่อมท่อ การฝังท่อส่งน้ำมัน
17 11/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงจัตุรัส
18 10/11/2563 ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงละหาน
19 10/11/2563 ดำเนินการตรวจสภาพรถและควันดำของเครื่องจักรยานพาหนะตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5
20 09/11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
21 28/10/2563 ประชุมการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณบ้านนายางกลัก
22 28/10/2563 ประชุมข้อร้องเรียนเรื่องท่อส่งน้ำมันในพื้นที่แขวงฯชัยภูมิ
23 28/10/2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
24 23/10/2563 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 13/10/2563 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
26 07/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2563
27 09/10/2563 รมต.ช่วยกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ