title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ
ลงวันที่ 01/11/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 14.30 น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทาง ในโอกาสเดินทางตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ ในการนี้โดยได้นำตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของแขวงฯชัยภูมิ ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอนสามแยกหนองบัวใหญ่ – หนองจาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม และทางหลวงหมายเลข 2065 ตอนลำชี – คอนสวรรค์ โดยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิได้นำเสนอข้อมูลแผนดำเนินงานแก้ไขฟื้นฟู เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการยั่งยืนต่อไป


'