title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
ลงวันที่ 22/09/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับทราบข้อมูล รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสี่แยกโรงต้ม – ช่องสามหมอ ที่ กม.128+576.992 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชัยภูมิ


'