title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ลงวันที่ 29/01/2564

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี


'