title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 29/12/2563

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหลวงชัยภูมิ เป็นประธานฯเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการทั่วไทยสี่แยกโรงต้ม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ที่ กม.126+167 (ด้านขวาทาง) ในการนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง, พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


'