title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2359
ลงวันที่ 25/11/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนหนองบัวแดง – แหลมทอง ระหว่าง กม.0+950 – กม.2+430 ในท้องที่ตำบลหลวงศิริ อําเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงศิริ ตำบลหลวงศิริ อำเภอหนองบัวแดง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในที่ประชุม


'