title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ลงพื้นที่ตรวจดูการเชื่อมท่อ การฝังท่อส่งน้ำมัน
ลงวันที่ 12/11/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อส่งน้ำมันที่ผ่านพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยจุดแรกดูการวางท่อลอดที่หน้าโรงแรมอิงนา รีสอร์ท ริมทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม (ช่วงทางเลี่ยงเมืองชัยภูมิ) และจุดที่สองบริเวณบ้านเล่า ริมทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสี่แยกโรงต้ม – ช่องสามหมอ ในการนี้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้พาคณะ เจ้าหน้าที่ตลอดจนสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจดูการเชื่อมท่อ การฝังท่อส่งน้ำมัน พร้อมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด


'