title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
7/12/2563 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล
ลงวันที่ 07/12/2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยทำความสะอาด ผิวทางและไหล่ทาง ตัดหญ้า ต้นไม้ที่ปลูก(โซนสีขาว ต้นแคนา ต้นกาสะลอง ต้นลีลาวดี) ในทางหลวงหมายเลข 2051


'